Печат на тази страница

Еко КА ООД

ЕКО КА ООД представлява българско инженерингово дружество, специализирано в проектиране и изграждане на различни типове конструктивни елементи от всякакви материали. Инженеринга включва пред проектни проучвания, проектиране и изграждане на нови строежи, а също така ремонт и /или реконструкция на съществуващи обекти.

Допълнителна информация