Печат на тази страница

Активна

Активната защита е един много добър вариант за защита от мълнии на сгради със съвременна, раздвижена архитектура, както и на промишлени халета и открити пространства с големи площи, за които направата на конвенционална мълниезащита е трудоемка и многократно по скъпа.

                Принципите на използване, техническите изисквания и параметри на мълниеприемниците с изпреварващо действие се посочват от завода производител. Радиусът на защита R (m) зависи от времето на изпреварване Т(µs), активната височина на мачтата h(m) и нивото на защита на обекта. В Република България използването им се регламентира от Наредба №4/22.12.2012г “Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства” и БДС EN 62305.