Печат на тази страница

Конвенционална

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Изолирана мълниезащита

Изолираната мълниезащита е част от конвенционалната мълниезащита и служи за осигуряване на необходимите изолационни отстояния спрямо защитаваните обекти. Тя представлява модулна система от висококачествени диелектрични материали, монтажни диелектрични пръти, щанги и др., служещи за монтаж на мълниеприемни пръти и въжета, монтирани изолирано до или върху защитавания обект.