Печат на тази страница

III ниво

III ниво -  използва се защита от пренапрежение  тип3 (клас III)  - фини филтри способни да отведат  пренапрежения с вълна на импулса 8/20 µs, монтирани в близост до крайния консуматор – в контакти или разклонители и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 1.5kV.