Презентация SKYL

Презентация

СКАЙ ЛАЙТНИНГ ООД – комплексно решение за изграждане на електроинсталации с различна степен на сложност и предназначение.

 

Основната дейност е съсредоточена в проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, вътрешни защити от пренапрежения, сградни електроинсталации, електрооборудване, съобщителни и комуникационни системи.

В рамките на набора от услуги се предлагат: текуща техническа поддръжка, мониторинг и аварийни ремонти.

 За гарантиране качеството на изпълнените системи предлагаме сертифицирани компоненти и професионално изпълнение.

Фирмата работи съгласно действащите наредби в България и ЕС, въведени със съответните стандарти – БДС EN 62305 – Защита срещу мълнии;

Наредба № 4 за Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства на МРРБ;

Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии на МРРБ;        

Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар на МРРБ и Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Въведена е система за управление на качеството по стандарат ISO 9001: 2008

 

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

 Проучване – фирмата разполага с експерти, които събират първичната информация и анализират възможностите за изграждането на продукт според изискванията на клиента. СКАЙ Лайтнинг ООД предлага безплатно измерване на показателите на съществуващи мълниезащитни инсталации за района на гр. София.

Проектиране – изработване на проект съобразен с изискванията на клиента и характеристиките на обекта, който гарантира надеждност и висока ефективност на разумна цена.

Изграждане – екипа на СКАЙ Лайтнинг ООД е подготвен да работи с максимална прецизност и скорост за достигане на високо качеството на изградените инсталации.

 

 МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ИНСТАЛАЦИИ

 Гарантират защита от явления с инцидентен характер в резултат на преки или вторични попадения на мълнии, които водят до неблагоприятни последствия върху живота и здравето на хората, сградите и материалните ценности.

Фирмата предлага - Проектиране на мълниезащита при първоначално изграждане на сградата или след експертен оглед и оразмеряване на обекта.

Познатите и най-често използвани системи за мълниезащита са:

Конвенционална – използва се система от мълниеприемни пръти, мрежа от алуминиев проводник и подходящ вид и брой заземители;

Активна (с изпреварващо действие) – използва се мълниеприемник с изпреварваща йонна емисия, който поема идващия от мълнията низходящ лидер.

 

 ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

 Наличието на заземителна  уредба е задължително условие за пускане в експлоатация на електрическата инсталация на всяка сграда. Заземителната уредба трябва да се изгради така, че в течение на целия експлоатационен срок да удовлетворява всички изисквания към заземяването - защита срещу поражения от електрически ток, защита на електрообзавеждането от пренапрежения, породени от попадение на мълнии или комутационни процеси в енергийната система.

Поддържането на постоянно и ниско заземително съпротивление е съществено изискване за ефективно отвеждане на тока в земята.  Това се постига чрез използването на специализирани сертифицирани елементи произведени да осигуряват непрекъсната електрическа връзка.

 

 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

 СКАЙ Лайтнинг ООД предлага изпълнението на различни видове електроинсталации:

- Изграждане на жилищни електроинсталации;

- Изграждане на инсталации в промишлени и търговски сгради;

- Изграждане на инсталации във фотоволтаични системи (наземни и покривни).

 

ЗАЩИТИ ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

 Най-важният параметър определящ качеството на вътрешната защита от пренапрежения е остатъчното напрежение Up(kV). То определя до каква стойност е необходимо да се ограничи напрежението, в зависимост от типа апаратура която се защитава. При избора на аресторна защита е необходимо да се спазва условието Up(kV) < Uдоп(kV), където Uдоп е допустимото безопасно импулсно напрежение, което може да издържи защитаваната апаратура.

 

 

Съгласно стандарт  IEC 60364-4, допустимото  напрежение Uдоп

(вълна 8/20 µs)  на защитавана  апаратура 230/440V

се класифицира в четири категории

КАТЕГОРИЯ

U доп.

КОНСУМАТОРИ

I

1,5 kV

Електронна апаратура; изчислителна техника; телекомуникационни апарати.

II

2,5 kV

Битово електрооборудване, което съдържа механични програматори, преносими електроуреди и др.

III

4,0 kV

Разпределителни табла, трансформатори, комутационно оборудване, кабелни канали, кабели и др.

IV

6,0 kV

Индустриална апаратура: електромери и др.

 

 

Устройства  за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения на ниско напрежение, се свързват каскадно към силовите вериги  на следните нива :

 I ниво -  използва се защита от пренапрежение тип 1 (клас I) – мощни арестори  с искрова междина, способни да отведат енергията получена при пряко попадение на мълния, при вълна на импулса 10/350 µs. Монтират се в главното разпределително табло на сградата и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 4kV.

 II ниво -  използва се защита от пренапрежение тип 2 (клас II) - метало-оксидни варистори способни да отведат  пренапрежения с вълна на импулса 8/20 µs. Монтират се в локалните разпределителни табла и осигуряват остатъчно напрежение Up < 2.5kV.

 III ниво -  използва се защита от пренапрежение  тип3 (клас III) - фини филтри способни да отведат  пренапрежения с вълна на импулса 8/20 µs. Монтират се в близост до крайния консуматор –  контакти или разклонители и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 1.5kV.

 

 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОМПОНЕНТИ

 Дружеството влага в проектираните и изградени от него системи и инсталации най-качествените продукти и компоненти от световните лидери в бранша.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ, ЗАЗЕМИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Екипа на СКАЙ Лайтнинг работи активно за привличането на клиенти за своята дейност. За кратката си история, както и въз основа на натрупания опит на своите служители, дружеството участва активно в изграждането на редица проекти в България и Европа.

 

МБАЛ„Н.И. Пирогов”- гр. София

УМБАЛ„Царица Йоанна”- гр. София

ПГО „Анна Май” – гр. Пловдив

СНГ „Марица”

Жилищна сграда – кв. Ман. ливади – гр. София

Жилищни сгради Стамболийски - гр. София

Жилищна сграда – Родина – гр. София

Помощни съоражения – категория 4 по ЗУТ

Многофамилна къща – с. Лозен, гр. София

Еднофамилна къща – с. Вл. Тричков, Област София

Промишлена сграда - гр.Ямбол

Промишлена сграда  - Магдебург, Германия

Промишлена сграда  - Берлин, Германия

Промишлена сграда  - Гладау, Германия

Промишлена сграда  - Алт Телин, Германия

Жилищни кооперации – 8 бр. - Ратенау, Германия

Еднофамилна къща – гр. София

Наземен фотоволтаичен парк в гр. Гибелщадт - Германия

Училищна сграда в гр. Ненхаузен - Германия

Еднофамилна къща – кв. Княжево гр. София

Наземен фотоволтаичен парк – Занфтенберг, Германия

Наземен фотоволтаичен парк – Олденбург, Германия

Наземен фотоволтаичен парк – Рюдерсдорф, Германия

Раздел "Политика по качеството" разгледайте ТУК

Специални оферти

index.php/projects/offers

Рефернции

Наши партньори

Меню Услуги

Карта

Свържи се с нас

  • +359 2 417 70 34
    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Пълна информация, за контакти можете да получите в "Свържи се с нас". В контактната форма можете да отправите Вашите въпроси.