Политика по качество

Политика по качеството

Скай Лайтнинг ООД  е организация с основен предмет на дейност - Проучване,  проектиране, изграждане и поддръжка на системи за мълниезащита и електрически инсталации. Гражданско и  промишлено строителство. Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни. Качеството на работа е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители. Висшето ръководство на Скай Лайтнинг ООД напълно осъзнава задължението си да развива, поддържа и подобрява Интегрирана Система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Международните стандарти за управление БДС EN ISO 9001:2008,  EN  ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.  Като доказателство за нашия професионализъм, ние се задължаваме да:
•    изпълняваме поръчки и подаваме желаните информации на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
•    разглеждаме като решаващи за успеха си фактори доверието на нашите клиенти и постоянното подобряване на нашата работа;
•    създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на квалификацията;
•    гарантираме доброто обслужване на клиентите;
•    спазваме изискванията за сигурност, охрана на труда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
•    предотвратяваме наранявания и заболявания при работа;
•    намаляваме или отстраняваме професионалните рискове, съпътстващи производствените дейности на организацията;
•    спазваме изискванията от действащото българско и европейско законодателство в областта на опазването на околната среда и

здравословните и безопасни условия на труд  и други изисквания, които организацията е приела документирано, и които се отнасят до
нейните аспекти на околната среда и до опасностите за здравето и
безопасността при работа;
•    осъществяваме посотянен мониторинг на елементите на околната среда и намаляване на всяко значимо
въздействие върху тях, чрез използването на нови подходящи методи и технологии.
•    проверяваме и подобряваме ефиктивността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
•    избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
•    установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
•    носим ангажимент за непрекъсна подобряване и предотвратяване на замърсяването;
•    проверяваме ежегодно Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труди за актуалност при провеждане на Преглед от ръководството;
•    формулираме общи и конкретни цели за организацията;

Всеки служител на Скай Лайтнинг ООД се задължава да дава личен принос при осъществяване на нашата  Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд.
С официалното оповестяване на Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, си позволявам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на персонала на Скай Лайтнинг ООД при практическото и прилагане.

Още в тази категория: « Презентация

Специални оферти

index.php/projects/offers

Презентация SKYL

Наши партньори

Меню Услуги

Карта

Свържи се с нас

  • +359 2 417 70 34
    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Пълна информация, за контакти можете да получите в "Свържи се с нас". В контактната форма можете да отправите Вашите въпроси.